About

About

Ibe Ryde °1981 | Lives and works in Ghent.

Ibe Ryde Selfportrait

 

 

 

Ibe's work balances on the boundaries between the artificial and the natural. Through simulations and transformations, the real world interweaves with autobiographical dream images that reveal and cover again. Steamy carwashes, tumbling dresses, claustrophobic dialogues, dizzyingly restrained atmospheres and often overwhelming encounters breathe through her work. She invites the audience to enter the Transformation Room that will slide you smoothly into your desires and gently disconnect you from reality into a world where you can merge with everything and everyone. As a counterweight, Ibe brings humor and self-relativity to her self-portraits, such as depicting herself with Saint Rita (patron saint of the hopeless) or painting herself peeing. The often secure workflow fits her visual language: she wanders layered through her own images, like filters on her imagination. At times her images are intense and fierce, sometimes banal en frivolous, yet all works express a tender and vital force.

 

Ibe haar werk speelt zich af op de grens tussen het artificiële en het natuurlijke. Met simulaties en transformaties, verweeft de reële wereld zich met autobiografische droombeelden die onthullen en dan weer bedekken. Stomende carwashes, tuimelende jurken, claustrofobische dialogen, duizelingwekkend ingehouden sferen en vaak overweldigende ontmoetingen ademen door haar werk. Ze nodigt het publiek uit om de Transformatiekamer te betreden die je glijdend zal meevoeren naar je verlangens en je zacht zal loskoppelen van de realiteit naar een wereld waarin je met alles en iedereen kan samensmelten. Als tegengewicht brengt Ibe humor en zelfrelativering in haar zelfportretten, zo beeldt ze zichzelf af met de heilige Rita (patroonheilige van de hopeloze gevallen) of schildert ze zichzelf als wildplasser. De vaak secure werkwijze past bij haar beeldtaal: ze dwaalt gelaagd door haar eigen beelden, als filters op haar verbeelding. Soms zijn haar beelden intens en heftig, dan eens banaal en frivool, evenwel, uit alle werken spreekt een tedere en vitale kracht.